MJOP opstellen

MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)

Iedere VvE is verplicht te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dat gebeurt door middel van een reservefonds. Om de kosten van het onderhoud aan het pand (ook in de toekomst) goed in kaart te krijgen, is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) nodig.

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan is specialistisch werk. Intenda Vastgoedbeheer is gespecialiseerd in het opstellen van een MJOP. Intenda Vastgoedbeheer maakt een inventarisatie van alle gebouwdelen, evenals een inspectie met conditiemeting. Ook een analyse van de samenhang van onderhoudsactiviteiten en het opstellen van een meerjaren onderhoudsprognose met een schriftelijke toelichting worden in de MJOP verwerkt.

Appartementencomplexen vanaf het bouwjaar 2006 zijn zelfs verplicht zijn om een meerjarenonderhoudsplan te hebben. Het MJOP moet elke vijf jaar worden geactualiseerd door middel van een inspectie, een conditiemeting en een indexering.

Voordelen van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP)

• De VvE heeft inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw.
• Geen onnodig hoge kosten die ontstaan door achterstallig onderhoud.
• U hebt inzicht in de onderhoudskosten op de korte en lange termijn.
• U reserveert nooit te veel of te weinig, en u voorkomt fluctuaties in de maandelijkse bijdragen.

Opstellen MJOP

Intenda zal voor het opstellen van een MJOP ter plaatse komen met een inspecteur voor een bouwkundige opname en een conditiemeting van het pand. Op basis van de bouwtekeningen, bevindingen van de opname en gemaakte foto's stelt Intenda het meerjarenonderhoudsplan samen. Intenda biedt tevens een samenvatting van het onderhoudsplan en een overzicht van zaken die snel aandacht nodig hebben.

Vergroen uw MJOP

Tegenwoordig is Energie besparing een Hot-item. Het is daarom belang om bij uitvoering energiebesparende maatregelen in relatie met de meerjarenonderhoudsplanning te bekijken. Wanneer er wordt aangesloten bij de “natuurlijke” vervangingsmomenten van de gebouwonderdelen kunnen de maatregelen zo kostenefficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor het combineren van werkzaamheden. Denk hierbij aan de kosten van het plaatsen van steigermateriaal aan de gevel. Als dat gelijktijdig plaatsvindt met de uitvoering van het normale onderhoud kunnen enorme besparingen worden gedaan.

Wilt u de kosten weten van een meerjarenonderhoudsplan voor uw VvE?
Vraag direct een offerte aan voor het opstellen van een MJOP!

Intenda Vastgoedbeheer | Thuis in VVE Beheer