Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

De grootste uitgaven voor een VvE zijn de uitgaven voor (planmatig) onderhoud. Het is daarom aan te bevelen te sparen voor toekomstig onderhoud aan het complex. VvE’s doen dat door geld te reserveren in een reservefonds. Met behulp van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) heeft uw VvE in één oogopslag zicht op de toekomstige kosten voor onderhoud.

Opstellen Meerjarenonderhoudsplan

Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan is technisch gecompliceerd werk. Intenda Vastgoedbeheer is gespecialiseerd in het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Hiervoor sturen wij een inspecteur die ter plaatse een bouwkundige opname en conditiemeting volgens NEN 2767 doet. Alle gebouwdelen worden hierbij opgenomen. Op basis van de bouwtekeningen, de bevindingen van de opname en de gemaakte foto's stelt Intenda het meerjarenonderhoudsplan samen. Ook ontvangt u een samenvatting van de conditiemeting en een overzicht van onderdelen die direct aandacht nodig hebben.

Voordelen van een Meerjarenonderhoudsplan

  • De VvE heeft inzicht in de bouwkundige staat van het gebouw.
  • Onnodig hoge kosten, ontstaan door achterstallig onderhoud, worden voorkomen.
  • De VvE heeft direct inzicht in de onderhoudskosten op korte en middellange termijn.
  • De VvE reserveert naar behoefte. De maandelijkse VvE-bijdragen zijn in overeenstemming met wat er nodig is volgens het Meerjarenonderhoudsplan.

Verduurzaming en energiebesparing

Energiebesparing en verduurzaming zijn steeds belangrijker. Denk hierbij aan het isoleren van gevels, het plaatsen van zonnepanelen of het vervangen van verlichting door led-verlichting. Het is daarom interessant om verduurzaming en energiebesparing te integreren in het meerjarenonderhoudsplan. Door dergelijke maatregelen slim te combineren met andere onderhoudswerkzaamheden, bespaart u kosten.

Vraag direct een offerte aan voor het opstellen van een MJOP!