VvE beheer uitbesteden

Het uitbesteden van het VvE beheer kost geld. Geld dat ook had kunnen worden uitbesteed aan bijvoorbeeld het schilderwerk. Toch kiezen bijna alle VvE’s vanaf 10 appartementen er voor om het VvE beheer uit te besteden. Belangrijkste reden: continuïteit.

Door het VvE beheer uit te besteden zorg je er jaar in jaar uit voor dat het gebouw onderhouden wordt, de administratie op orde is en VvE financieel gezond is. Een eigenaar die deze taken voor langere termijn op zich wil nemen is moeilijk te vinden.

Bovendien geeft het uitbesteden van het VvE beheer een kwaliteitsimpuls!

Overstappen van VvE beheerder

In een vergadering van de VvE kan worden besloten dat het beheer van de VvE wordt uitbesteed. Dit moet dan wel op de agenda staan en het moet voor de leden duidelijk zijn waarover gestemd gaat worden.

Dit betekent zeker niet dat hiermee de controle uit handen wordt gegeven. De vergadering bepaalt! Ook als het beheer is uitbesteed aan Intenda. Intenda voert uit wat in de vergadering besloten is.

We nemen dus het werk voor u uit handen!

Branchevereniging VvE Beheerders

Intenda Vastgoedbeheer is lid van de brancheorganisatie BVVB (Branchevereniging VvE Beheerders). Zij vertegenwoordigt de VvE sector bij onder andere overheid en gemeenten. Intenda houdt zich aan de gedragscode van de branchevereniging.

De BVVB richt zich met name op:
– Kwaliteit van beheer van VvE’s (door bijeenkomsten en cursussen)
– Ondersteuning van beheerders (door formats en Collectiviteitskortingen)
– Garanties van kwaliteit (door ontwikkeling gedragsregels en keurmerk)
– Aanspreekpunt voor derden (overheid, gemeenten, etc)

Vraag een offerte aan

Alle administratieve en financiële zaken volledig geregeld door Intenda.

Meer informatie

Intenda verzorgt de gehele organisatie rondom de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Meer informatie

Het complete technische beheer in deskundige handen van Intenda.

Meer informatie

Voor zaken die niet dagelijks voorbijkomen biedt Intenda maatoplossingen.

Meer informatie