Op maat

Maatwerk oplossingen

Niet alle werkzaamheden passen in een pakket. Daarom bieden we ook maatwerk diensten aan. Dit zijn vaak werkzaamheden die zich niet vaak voordoen, zoals het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan of het eenmalig voorzitten van een vergadering.

We komen graag met u in gesprek voor het bespreken van diensten op maat. Bent u al klant bij Intenda? Ook dan kunt u uiteraard op maat diensten bij ons afnemen.

Vraag een offerte aan

Wat doen wij voor u?

 • Het actief maken van uw slapende VvE.
 • Adviseren, begeleiden en uitvoeren van een splitsingstraject bij nieuwbouw of opdeling van een bestaand gebouw.
 • Het coördineren, plannen en voorzitten van de oprichtingsvergadering van uw VvE.
 • Adviseren over het wijzigen van de bestaande splitinsgsakte.
 • Opstellen en/of wijzigen van een (bestaand) huishoudelijk reglement.
 • Adviseren over de exploitatie waaronder: verdeling gezamenlijke lasten, gebruik gezamenlijke ruimtes, verdeling parkeerplaatsen.
 • Begeleiden van het verduurzamen van uw complex: het plaatsen van zonnepanelen, na-isoleren van vloeren, gevels en dak, vervangen van de bestaande verlichting door led-verlichting.
 • Het opstellen van een meerjaren onderhoudsprognose (mjop).
 • Het uitvoeren van bouwinspecties.
 • Het doen van bouwkundige aanpassingen naar aanleiding van een aanschrijving van de gemeente en/of brandweer.
 • Begeleiden van de uitbreiding van uw complex.

Wij zijn trots dat we voor deze klanten mogen werken

Wij bieden onze klanten de dienstverlening die ze vragen, maar ook de datgene wat wij denken dat nodig is. In vertrouwen werken wij samen aan het neerzetten van VvE’s die klaar zijn voor de toekomst!

VvE Grote Beerstraat

Groningen

Vriezestraat

Groningen

Dierenriemstraat

Groningen
Meer klanten

Wat doen we nog meer?

Administratie VvE

Alle administratieve en financiële zaken volledig geregeld door Intenda.

Read More

Onderhoud VvE

Het complete technische beheer in deskundige handen van Intenda.

Read More

Organisatie VvE

Intenda verzorgt de gehele organisatie rondom de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Read More

Op maat

Voor zaken die niet dagelijks voorbijkomen biedt Intenda maatoplossingen.

Read More


Organisatie VvE

Soepel lopende VVE ledenvergaderingen

Het organiseren van de jaarlijkse algemene ledenvergadering is voor het bestuur een tijdrovende klus. Intenda kan dit werk voor u uit handen nemen.

Wij zorgen er voor dat de uitnodigingen op tijd worden verstuurd en de bijlagen correct en volledig zijn. Indien gewenst wordt de vergadering ook door ons voorgezeten.

Intenda zorgt tevens voor de notulen. Onze notulist zal een juiste weergave maken van de gehouden vergadering. De notulen zijn simpel maar accuraat. Hierdoor zijn ze zeer prettig te lezen.

Binnen twee weken worden de notulen, nadat deze door het bestuur zijn geaccordeerd, verzonden naar alle leden. Uiteraard worden alle notulen ook beschikbaar gesteld op de website van de VvE.

Vraag een offerte aan

Wat doen wij voor u?

 • Opstellen van de agenda in overleg met het bestuur.
 • Adviseren van het bestuur over de vergaderagenda.
 • (Eventueel) verzorgen van de vergaderlocatie.
 • Uitnodigen van de leden inclusief het vooraf toesturen van de benodigde informatie.
 • Voorzitten (indien gewenst) van de algemene ledenvergadering.
 • Verzorgen van de notulen van de algemene ledenvergadering.
 • Verspreiden van de notulen onder de leden.

Wij zijn trots dat we voor deze klanten mogen werken

Wij bieden onze klanten de dienstverlening die ze vragen, maar ook de datgene wat wij denken dat nodig is. In vertrouwen werken wij samen aan het neerzetten van VvE’s die klaar zijn voor de toekomst!

VvE Grote Beerstraat

Groningen

Vriezestraat

Groningen

Dierenriemstraat

Groningen
Meer klanten

Wat doen we nog meer?

Administratie VvE

Alle administratieve en financiële zaken volledig geregeld door Intenda.

Read More

Onderhoud VvE

Het complete technische beheer in deskundige handen van Intenda.

Read More

Organisatie VvE

Intenda verzorgt de gehele organisatie rondom de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Read More

Op maat

Voor zaken die niet dagelijks voorbijkomen biedt Intenda maatoplossingen.

Read More


Onderhoud VvE

Technisch beheer in goede handen

Is de intercom stuk of heeft de schoonmaker haar werk niet goed gedaan? Al dit soort zaken kunt u melden bij Intenda. Wij zorgen er voor dat alles naar tevredenheid wordt opgelost.

Belangrijker nog is het voorkomen van dergelijke verzoeken. Met een gedegen en doordacht meer jaren onderhoudsplan kan veel werk worden voorkomen.

Elk jaar doen wij (en indien gewenst in bijzijn van het bestuur) een inspectieronde. Hierbij wordt nagegaan of de jaarlijkse onderhoudsplanning nog correct is. Moet bijvoorbeeld het schilderwerk naar achteren worden geschoven en de vervanging van de intercom worden vervroegd?

De uitkomst presenteren we op de algemene ledenvergadering zodat er een besluit op kan worden genomen. Zo weten alle eigenaars waar zij aan toe zijn. Vervolgens zorgt Intenda voor het begeleiden van de werkzaamheden. Intenda is ‘overzichtelijk’.

Vraag een offerte aan

Wat doen wij voor u?

 • Afhandelen van klein onderhoud.
 • Afhandelen van storingen.
 • Jaarlijks uitvoeren van een technische inspectie.
 • Actualiseren van de bestaande meerjaren onderhoudsprognose.
 • Adviseren over planmatig onderhoud.
 • Opvragen en beoordelen van de benodigde offertes voor het uitvoeren van planmatig- en contractonderhoud.
 • Coördineren, begeleiden en controleren van de uitvoering van (planmatig) onderhoud.
 • Opleveren van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
 • Adviseren over aannemer- en leverancierskeuze.

Wij zijn trots dat we voor deze klanten mogen werken

Wij bieden onze klanten de dienstverlening die ze vragen, maar ook de datgene wat wij denken dat nodig is. In vertrouwen werken wij samen aan het neerzetten van VvE’s die klaar zijn voor de toekomst!

VvE Grote Beerstraat

Groningen

Vriezestraat

Groningen

Dierenriemstraat

Groningen
Meer klanten

Wat doen we nog meer?

Administratie VvE

Alle administratieve en financiële zaken volledig geregeld door Intenda.

Read More

Onderhoud VvE

Het complete technische beheer in deskundige handen van Intenda.

Read More

Organisatie VvE

Intenda verzorgt de gehele organisatie rondom de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Read More

Op maat

Voor zaken die niet dagelijks voorbijkomen biedt Intenda maatoplossingen.

Read More


Administratie VvE

Geen zorgen over uw VvE administratie

Een correcte VvE administratie is van essentieel belang. Zowel de ledenadministratie als de boekhouding van de VvE wordt met alle zorgvuldigheid bijgehouden. Onze jaarrekeningen zijn helder en gemakkelijk te lezen. Hierdoor verloopt het bespreken van het financiële jaarverslag op de algemene ledenvergaderingen zeer voorspoedig.

Wij zorgen er voor dat de facturen worden betaald, de VvE bijdragen worden geïnd en nieuwe eigenaren welkom worden geheten. De VvE wordt op administratief gebied volledig ontzorgd!

Natuurlijk heeft u wel inzage in de administratie. Alle documenten zoals notulen, offertes en contracten zijn te allen tijde in te zien.

Via de website van Intenda kunt u de boekhouding van de VvE tot en met de dag van vandaag volledig inkijken. Alle facturen en boekingen zijn direct in te zien.

Uiteraard worden, na de interne controle door Intenda, alle gewenste facturen voorgelegd aan het bestuur. Intenda is in één woord ‘transparant’.

Vraag een offerte aan

Wat doen wij voor u?

 • Actueel houden van de VvE ledenadministratie.
 • Verwelkomen en wegwijs maken van nieuwe VvE leden.
 • Voeren van de volledige administratieve- en financiële administratie.
 • Incassobeheer VvE leden.
 • Verzorgen van de jaarrekeningen (balans, exploitatie).
 • Opstellen van de jaarlijkse begroting.
 • Bijhouden van de KvK administratie.
 • (Digitaal) archiveren van alle documenten.
 • Online inzage in al uw VvE zaken.
 • Verzorgen van alle correspondentie voor de VvE.

Wij zijn trots dat we voor deze klanten mogen werken

Wij bieden onze klanten de dienstverlening die ze vragen, maar ook de datgene wat wij denken dat nodig is. In vertrouwen werken wij samen aan het neerzetten van VvE’s die klaar zijn voor de toekomst!

VvE Grote Beerstraat

Groningen

Vriezestraat

Groningen

Dierenriemstraat

Groningen
Meer klanten

Wat doen we nog meer?

Administratie VvE

Alle administratieve en financiële zaken volledig geregeld door Intenda.

Read More

Onderhoud VvE

Het complete technische beheer in deskundige handen van Intenda.

Read More

Organisatie VvE

Intenda verzorgt de gehele organisatie rondom de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Read More

Op maat

Voor zaken die niet dagelijks voorbijkomen biedt Intenda maatoplossingen.

Read More