VvE Organisatie

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering perfect geregeld door de complete organisatie over te laten aan Intenda. 

  • Opstellen van de agenda in overleg met het bestuur.
  • Adviseren van het bestuur over de vergaderagenda.
  • (Eventueel) verzorgen van de vergaderlocatie.
  • Uitnodigen van de leden inclusief het vooraf toesturen van de benodigde informatie.
  • Voorzitten (indien gewenst) van de algemene ledenvergadering.
  • Verzorgen van de notulen van de algemene ledenvergadering.
  • Verspreiden van de notulen onder de leden.