VvE Onderhoud

Zorgeloos wonen! Laat alle onderhoudszaken verzorgen door Intenda Vastgoedbeheer.

  • Afhandelen van klein onderhoud.
  • Afhandelen van storingen.
  • Jaarlijks uitvoeren van een technische inspectie.
  • Actualiseren van de bestaande meerjaren onderhoudsprognose.
  • Adviseren over planmatig onderhoud.
  • Opvragen en beoordelen van de benodigde offertes voor het uitvoeren van planmatig- en contractonderhoud.
  • Coördineren, begeleiden en controleren van de uitvoering van (planmatig) onderhoud.
  • Opleveren van uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.
  • Adviseren over aannemer- en leverancierskeuze.